annavanrijn.nl

Duits

De taal van een land, waar heel veel Nederlanders hun vakantie doorbrengen. De taal van een land met 80 miljoen inwoners. De taal van die Mannschaft, BMW en Mercedes. De taal van een hele grote handelspartner. De taal van denkers en wetenschappers.

Je krijgt Duits vanaf het tweede jaar. Gelukkig lijkt het Nederlands op het Duits, hoewel er natuurlijk ook “falsche Freunde” zijn. Dat zijn Duitse woorden, die op een Nederlands woord lijken, maar eigenlijk iets heel anders betekenen! Je kunt al snel een gesprekje met Duitsers beginnen en Duitse tekstjes begrijpen. Ook leren we je brieven en e-mails schrijven. Daarnaast vertellen we je het nodige over de gebruiken en de cultuur in Duitsland.

In de bovenbouw bereiden we je voor op het examenjaar: lees- en luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en literatuur.

Boek