annavanrijn.nl

Global perspectives en wetenschapsoriëntatie

Wat is wetenschap….?

  • Mensen die minder feiten kennen, hebben vaak juist een sterkere mening dan mensen die wel veel feiten kennen…
  • Jouw telefoon heeft meer rekenkracht dan de eerste raket naar de maan...
  • Met zowel Finland’s vrije onderwijs als China’s klassieke onderwijs worden goede resultaten gehaald…
  • CO2 zorgt voor klimaatverandering, maar maakt de aarde wel groener…
  • Corona wordt NIET veroorzaakt door 5G…

Bij ons op school leer je over de wereld om je heen door zelf onderzoek te doen. We onderzoeken internationale thema’s op school, in Nederland, Europa en andere delen van de wereld. Hoe je onderzoek doet, leer je in de onderbouw bij het vak Global Perspectives en vakoverstijgende projecten van Globe.

Bij Global Perspectives vinden we het belangrijk dat je verschillende perspectieven onderzoekt. Tijdens de Globe projecten leer je hoe je met experimenten informatie kunt verzamelen en deze kunt gebruiken om een antwoord te vinden op een onderzoeksvraag. En wat helemaal leuk is: onze metingen worden gebruikt door onderzoeksinstituten als het RIVM en NASA! Je draagt zo dus ook een steentje bij aan de wetenschap!

In de bovenbouw van het vwo gaan we hierop door bij het vak wetenschapsoriëntatie: dan kom je in aanraking met echte onderzoekers en leer je hoe je je eigen onderzoek op kunt zetten en presenteren. Kom je bij ons onderzoek doen?