annavanrijn.nl

Maatschappijleer en MEP

Nederland heeft meer dan 17 miljoen inwoners. Met zoveel mensen op een klein stukje aarde zijn er leefregels nodig. Maar hoe beslissen we wat de regels in Nederland zijn? En hoe gaan we om met mensen die zich niet aan de regels houden?

Die 17 miljoen mensen zijn het vaak niet met elkaar eens over deze leefregels. Probeer het volgende maar eens met je familie of je klasgenoten of iemand anders in je omgeving. Hieronder staan drie stellingen; lees die hardop voor. Alle mensen bij je in de buurt die het ééns zijn met de stelling doen hun hand omhoog, zijn ze het niet eens dan houden ze hun hand omlaag. Bij elke stelling kun je daarna vragen waarom mensen het eens of oneens zijn en een kleine discussie houden.

Hier komen de stellingen:

  • Het afsteken van vuurwerk moet verboden worden.
  • Nederlanders moeten minder vlees eten.
  • Kinderen moeten vanaf 12 jaar ook stemrecht krijgen, zodat ze kunnen meebeslissen over de regels van Nederland.

Bij maatschappijleer leer je hoe we als samenleving bepalen wat de regels van Nederland moeten zijn. Dit doen we door te discussiëren over onderwerpen als dierenleed, vuurwerk afsteken, en stemrecht. Praat je mee?

In het filmpje kan je zien hoe we het Model European Parliament houden op school: drie dagen discussiëren over dit soort onderwerpen!