annavanrijn.nl

Wiskunde

De meeste leerlingen in groep 8 denken bij wiskunde vooral aan rekenen, maar dat is maar een heel klein onderdeel van de wiskunde.  

Dit is een vak voor de puzzelaars, de mensen die wel houden van een uitdaging en logisch kunnen nadenken. We doen dat uiteraard met kleine stappen, maar als je die bijhoudt zul je zien dat (bijna) alles logisch te verklaren is vanuit wiskundige regels! 

Je leert bij wiskunde om duidelijk uit te leggen welke stappen je hebt gevolgd, om zo te laten zien waarom jouw antwoord het juiste antwoord is.  

Tenslotte leer je om gegevens die gepresenteerd worden, kritisch te bekijken. In tijden van “fake news” wordt dat een steeds belangrijkere skill!